Seznam referenčnih projektov je na voljo na zahtevo.

 

 


Na željo naročnika lahko nastanek in širjenje eksplozivne atmosfere ter optimalne potrebne ukrepe protieksplozijske zaščite določimo in analiziramo tudi z uporabo najsodobnejših programskih orodij. Pri tem se numerično rešijo matematične enačbe, ki opisujejo fizikalne procese, in izdela 3D model (stacionaren ali časovno odvisen) oziroma simulacija, kar se lahko uporabi za analizo/določitev:

  • velikosti con eksplozijske nevarnosti,
  • časovne odvisnosti širjenja eksplozivne atmosfere v prostoru,
  • ustreznega lokalnega odsesavanja in splošnega prostorskega prezračevanja,
  • segrevanja opreme na mestih, ki niso enostavno dostopna z merilnikom temperature,
  • ustreznosti lokacije javljalnikov koncentracij v prostoru,
  • inertizacije notranjosti procesne opreme,
  • tokovnega profila zraka v notranjosti sušilnika (žepi mirujočega ali vrtinčenega zraka)
  • itd.

Ker je za izdelavo 3D modelov in simulacij običajno potrebna velika procesorska moč, se numerični izračuni opravijo na superračunalniku v tujini.

Nekaj primerov iz prakse (s klikom na sliko se odpre večje okno):

cona eksplozijske nevarnosti - izpuh plina, redčenje v vetru
(s klikom na sliko je mogoča rotacija in povečava)

cona eksplozijske nevarnosti - izpuh lahkega plina, brez vpliva vetra, upočasnjeno

širjenje vnetljivih hlapov - naravno zračeno skladišče (spodnja odvodna odprtina), odprt sod z lahko hlapno gorljivo tekočino, čas pospešen

prenos toplote - toplota potuje iz grelnega elementa v kovinsko strukturo, barve prikazujejo spremembo temperature, čas pospešen

hitrostni profil v sušilniku - vstop zraka zgoraj, izstop spodaj levo. Spodaj desno vrtinčenje zraka. Spodnja slika kaže vpliv pregrade ob izstopni odprtini.