Primer 2

cona eksplozijske nevarnosti - izpuh lahkega plina, brez vpliva vetra, upočasnjeno