Primer 3

širjenje vnetljivih hlapov - naravno zračeno skladišče (spodnja odvodna odprtina), odprt sod z lahko hlapno gorljivo tekočino, čas pospešen