Primer 4

prenos toplote - toplota potuje iz grelnega elementa v kovinsko strukturo, barve prikazujejo spremembo temperature, čas pospešen